The Commonly Owned
Det felles eide
Non-fiction
2018
Cappelen Damm
The Commonly Owned

I Oslo finner vi kunst overalt, på skoler og i gravlunder, på sykehus og i parker. Den pryder åpne plasser, slik at den blir umulig å overse. Men den kan også være unnselig, skjult bak et tre eller i et smug.

Men hva betyr kunsten for oss? Og hvordan forholder vi oss til den? Hvilke historier utspiller seg mellom kunst og liv? Hva åpenbarer seg når vi ser litt nærmere etter?

Sju av Norges markante skjønnlitterære forfattere skriver om sitt forhold til kunst i Oslo. Resultatet er en rekke sterke og personlige tekster, som på forskjellige måter utforsker hovedstaden og kunsten den rommer. Her finnes essays om Vigelandsparken, en flueskulptur ved Ring 2, de velkjente dyreskulpturene til Skule Waksvik og mye mer.

Bidragene suppleres med en utdypende artikkel om offentlig kunst av kunsthistoriker Gunnar Sørensen og et fotoessay av Thomas Ekström.

Det felles eide er en litterær byvandring som setter ord på noe de fleste har et forhold til, men kanskje ikke alltid reflekterer over. Samlingen byr på alt fra små øyeblikksbilder til overraskende fortellinger om forbindelsen mellom enkeltmennesket og samfunnet. Med forfatternes hjelp blir det mulig å se Oslo med et friskt blikk og oppdage nye sider ved noe vi eier sammen: vår felles kunstneriske arv.

Det felles eide utgis i samarbeid med Kunstnernes hus, som arrangerer en utstilling med samme navn, og med støtte fra Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

En liten juvel av en bok [...] Jeg hadde ikke trodd at en av årets fineste leseropplevelser skulle dukke opp i en antologi om Oslo kommunes kunstsamling. [...] resultatet er blitt noen overraskende gode og gripende tekster. [...] På enkelt, men effektivt vis fungerer tekstene i det Det felles eide som øyeåpner, de gir leserne mulighet til å se byen vår på nytt. Og de viser hvordan kunst, når den brukes riktig, beriker vårt liv. Også når vi ikke er klar over det.
Sarah Sørheim (Aftenposten)
[...] redaktørens forord og Roy Jacobsens personlige essay er alene god grunn til å skaffe seg boka. [Essayet] utvider ikke bare kunnskapen om Vigelands kunst, men nærmer seg noe jeg forstår som drivkrefter i Roy Jacobsens forfatterskap, med dets umåtelig sterke, sammensatte kvinnefigurer.
Tom Egil Hverven (Klassekampen)
The Commonly Owned
The Commonly Owned
The Commonly Owned
The Commonly Owned
The Commonly Owned