Ingen kjenner ingen
Fiction
2021
Ingen kjenner ingen

Som svært mange norske kommuner ble Søgne, Songdalen og Kristiansand i 2020 slått sammen til én. En overordnet nasjonal avgjørelse om en regionreform som mange steder har hatt klare lokale og personlige konsekvenser for innbyggerne.

Kristiansand Kunsthall inviterte forfatter inn Eivind Hofstad Evjemo som kommuneforfatter i utstillingsserien Lokale omkalfatringer. Sammen med billedkunstner Christina Leithe H. har han portrettert nye Kristiansand i dette stillferdige og dramatiske sammenslåingsåret. Denne boken er resultatet av deres observasjoner.

Ingen kjenner ingen - vitnemål fra kommunen er en nyskrevet samling med prosatekster som Evjemo har jobbet fram i løpet av unntaksåret 2020 og ferdigstilt i samarbeid med redaktører våren 2021. Den er en ambisiøs bok som forsøker å gå inn i dialog med en konkret politisk og strukturell situasjon, nemlig kommunesammenslåingen av Kristiansand, Songdalen og Søgne. Evjemo og Leithe H. går her inn og studerer ulike mekanismer og hendelser i kommunen, i hverdagslivet, i byråkratiet og retter et poetisk-litterært blikk på det som ofte svever utenfor og under vår oppmerksomhet.‍

Prosjektet er en del av Lokale omkalfatringer, en utstillingsserie i tre deler i Kristiansand Kunsthall (2020), kuratert av Cecilie Nissen og Pernille Skar Nordby

Ingen kjenner ingen
Ingen kjenner ingen
Ingen kjenner ingen
Ingen kjenner ingen
Ingen kjenner ingen