Så i asken slik at ingenting går tapt
Fiction
2017
Så i asken slik at ingenting går tapt

KURATOR

Så i asken, slik at ingenting går tapt tar utgangspunkt i Robert Landsburgs skjebne, som omkom i 1980 mens han fotograferte et vulkanutbrudd fra fjellet Mount Saint Helens i Washington State. Bildene som siden ble fremkalt fryser det voldsomme øyeblikket, de siste sekundene av et menneskeliv, og er både urovekkende og vakre å se på.

Den svenske forfatteren Magnus Dahlström skriver sin versjon av Landsburgs siste bevegelser på fjellet og gjør noe som etterlevende etter katastrofer ofte forsøker: han lever seg inn i, forestiller seg og dikter videre der det befinner seg et gapende tomrom.

Så i asken, slik at ingenting går tapt er en tittel hentet fra diktsamlingen Vi er tiggere (England Forlag) av Jørn H. Sværen. Hans korte og særpregete dikt er skåret ned til et poetisk uttrykk som kan assosieres til gravinskripsjoner, eller til en før-moderne skrivesituasjon der byrden i selve skrivehandlingen begrenser rekkevidden av det som kan skrives.

Boka dokumenterer kunstprosjektene til Johan Øvergård og Ann Iren Buan og vandreutstillingen som ble vist i Galleri 69 i Oslo, på Harpefoss Hotell og LevArt Levanger. Boka utgjør dermed prosjektets fjerde rom, blant annet ved å dokumentere selve forflytningen av utstillingen og transformasjonen av kunstverkene underveis, reflektert i samtaleteksten mellom Eivind Hofstad Evjemo og Ann Iren Buan i boka.

Så i asken slik at ingenting går tapt
Så i asken slik at ingenting går tapt
Så i asken slik at ingenting går tapt